ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI SFANTU_GHEORGHE
 
Comuna Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea str.I, nr 33, cod 827195; tel: 0371.337.460; fax: --; e-mail: primaria_sf.gheorghe_delta@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Sfantu Gheorghe: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri intravilane apartinand domeniului privat al Comunei Sfantu Gheorghe 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142835400007-04-2015
2 Proiecte de Hotarari privind vanzari directe terenuri 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142852680009-04-2015
3 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si a statului de functii ale societatii Uzina de apa Sfantu Gheorghe S.R.L., pentru anul 2015 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143345160005-06-2015
4 Proiect de HOTARAREA NR. Privind majora rea capitalului social al societatii SC "UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE"SRL 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143440200016-06-2015
5 PROIECT REGULAMENT PRIVIND REGIMUL DE ACCES SI CIRCULATIE PE DRUMURILE PUBLICE DIN COM SF. GHEORGHE JUD. TULCEA 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144010440021-08-2015
6 Proiect de HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate aI primarului Comunei Sfantu Gheorghe pentru anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145263600013-01-2016
7 Proiect de HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii de Consiliu nr.18 din 13.03.2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare de activitati economice ,de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” in raza de competenta a comunei 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145704240004-03-2016
8 proiect de hotarare indicatori tehnico-economici la scoala 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
9 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functi 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146948040026-07-2016
10 PROIECT DE HOTARARE privind completarea si modificarea Hotararii de consiliu nr.13 din 23.01.2015 si PROIECT DE HOTARARE privind completarea si modificarea Hotararii de consiliu nr.12 din 23.01.2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc... 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146948040026-07-2016
11 proiect_de_hotarare_documentatie_uzina_de_apa 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147034440005-08-2016
12 Proiecte de hotarari privind modificare contracte 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
13 Proiect de HOTARARE Privind modificarea contractului de inchiriere cabinet stomatologic 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
14 Proiect HOTARARE privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Ivanov Angela, a suprafetei de 200 mp, teren aferent locuintei si apartinand domeniului privat al comunei Sfantu Gheorghe... 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147552840004-10-2016
15 proiect de hotarare consiliul de administratie al scolii 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147621960012-10-2016
16 proiect hotarare comisie combaterea violentei 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147621960012-10-2016
17 proiect hotarare comisie evaluarea si asigurarea calitatii 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147621960012-10-2016
18 Proiect hotarare modificare nomenclator stradal 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147621960012-10-2016
19 proiect de hotarare Privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul II, anul 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147673800018-10-2016
20 proiect de hotarare PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII AL CONSILIULUI LOCALAL COMUNEI SFANTU GHEORGHE 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147673800018-10-2016
21 proiect de hotarare privind aprobarca Iistelor cuprinzand persoanele fizice care urmeaza sa beneficieze de facilitatile prevazute de OG or.27/1996 pentru trimestrul I 2017. 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147673800018-10-2016
22 proiect de hotarare Privind aprobarea planului propriu de actiune al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta pe timpul iernii 2016-2017. 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147673800018-10-2016
23 proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliu!ui Local Sfantu Gheorghe, Sectiunea de functionare pe anul 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147673800018-10-2016
24 Proiect de hotarare privind serviciului de alimentare cu apa şi canalizare al comunei Sfântu Gheorghe 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147881520011-11-2016
25 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si actualizarii Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147924720016-11-2016
26 Proiect_hotarare_taxe_si_impozite_2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148244400023-12-2016
27 PROIECT DE HOTARARE Nr. 32 din data de 04.01.2017 Privind aprobarea utilizarii sumei pentru acoperirea definitiva a deficitului... 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148356720005-01-2017
28 PROIECT DE HOTARARE Nr. 33 din data de 04.01.2017 Privind aprobarea utilizarii sumei pentru acoperirea definitiva a deficitului... 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148356720005-01-2017
29 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148356720005-01-2017
30 PROIECT DE HOTARARE privind darea in administrarea Capitaniei Zonale Tulcea... 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148356720005-01-2017
31 PROIECT DE HOTARAllE privind aprobarea planului de actiuni cu lucrari de interes local... 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148356720005-01-2017
32 PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor prorosionale individuale al Secretarului 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148408560011-01-2017
33 proiect_de_hotarare_Amenajament_Pastoral 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148434480014-01-2017
34 Proiect de hotarare privind subventiile pentru trimestrul II 2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148590000001-02-2017
35 PROIECT DE HOTARARE privind imputernicirea Dlui Sidorencu Valentin-Primar al comunei Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea, pentru indeplinirea tuturor demersurilor legale in vederea acordarii esalonarii de plata a datoriei catre AJFP Tulcea,reprezentand creante interne... 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148659120009-02-2017
36 PROIECT DE HOTARARE APROBARE CONT DE EXECUTIE UZINA 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148710960015-02-2017
37 PROIECT DE HOTARARE PRELUARE CONCESIUNE 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148710960015-02-2017
38 proiect de hotarare privind casarea 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148710960015-02-2017
39 proiect de hotarare privind contul de executie trim.III 2016 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148710960015-02-2017
40 proiect nr.678 privind contractul de mandat nr.55 din 2014 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148710960015-02-2017
41 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea transformarii unui post si modificarea si completarea Organigramei si a statului de functii 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148719600016-02-2017
42 PROIECT DE HOTARARE APROBARE BUGET UZINA DE APA 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148771440022-02-2017
43 proiect de hotarare modificare HCL 5 din 20.01.2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148771440022-02-2017
44 Proiect buget 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148883760007-03-2017
45 P R O I E C T DE H O T Ã R Â R E - buget 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148952880015-03-2017
46 proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie trim 4 2016 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149004720021-03-2017
47 proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149004720021-03-2017
48 PROIECT DE HOTARARE nr.1690 din 10.04.2017 privind aprobarea listelor cuprinzand persoanele fizice care urmeaza sa beneficieze de facilitatile prevazute de OG 27/1996 pentru trim III 2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149315400026-04-2017
49 PROIECT REGULAMENT PRIVIND REGIMUL DE ACCES SI CIRCULATIE PE DRUMURILE PUBLICE IN COM. SF. GHEORGHE JUD. TULCEA 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149419080008-05-2017
50 Proiect hotarare - Regulament privind regimul de acces si circulatie pe drumurile publice din comuna Sfantu Gheorghe,jud.Tulcea 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149514120019-05-2017
51 proiect de hotarare modificare act constitutiv uzina de apa 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150231240010-08-2017
52 proiect de hotarare modificare act constitutiv uzina de apa 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150239880011-08-2017
53 proiect de hotarare preluare in domeniul public sistem canalizare 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150239880011-08-2017
54 proiect hotarare cont executie 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150239880011-08-2017
55 proiect hotarare subventii trim IV 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150239880011-08-2017
56 Proiect de hotarare aprobare subventii 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
57 Proiect Hotarare Cont executie noiembrie 2017 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151069680015-11-2017
58 proiect hotarare rectificare buget local - noiembrie 2017 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151069680015-11-2017
59 proiect de hotarare stabilire taxe si impozite 2018 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151069680015-11-2017
60 proiect de hotarare functionare scoala anul scolar 2018-2019 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151259760007-12-2017
61 proiect de hotarare privind constituirea asociatiei litoral Delta Dunarii 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151259760007-12-2017
62 Proiect de hotarare aprobare rectificare buget decembrie 2017 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151328880015-12-2017
63 PROIECT HOTARARE STABILIRE SALARII IANUARIE 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151536240008-01-2018
64 PROIECT DE HOTARARE EVALUARE SECRETAR 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151553520010-01-2018
65 PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE CONTRACT DE ADMINISTRARE 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151553520010-01-2018
66 PROIECT HOTARARE PLAN DE ACTIUNI VMG 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151553520010-01-2018
67 PROIECT DE HOTARARE aviz scoala 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151596720015-01-2018
68 PROIECT DE HOTARARE EVALUARE SECRETAR 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151596720015-01-2018
69 PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE CONTRACT DE ADMINISTRARE 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151596720015-01-2018
70 PROIECT HOTARARE PLAN DE ACTIUNI VMG 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151596720015-01-2018
71 PROIECT HOTARARE STABILIRE SALARII IANUARIE 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151596720015-01-2018
72 PROIECT DE HOTARARE impozite si taxe 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151596720015-01-2018
73 proiect buget din venituri proprii si subentii 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151614000017-01-2018
74 proiect buget pentru serviciul pasune 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151614000017-01-2018
75 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151657200022-01-2018
76 proiect de hotarare subventii Trim II anul 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151778160005-02-2018
77 PROIECT DE HOTARARE CONT DE EXECUTIE TRIM IV 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151804080008-02-2018
78 Proiect_de_hotarare_ membru fondator Asociatia Litoral 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151804080008-02-2018
79 Proiect_de_hotarare_aprobare buget 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151804080008-02-2018
80 Proiect_de_hotarare_aprobare buget serviciu pasune - 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151804080008-02-2018
81 Proiect_de_hotarare_aprobare buget-2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151804080008-02-2018
82 Proiect_de_hotarare_inventar domeniu privat 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151804080008-02-2018
83 Proiect de Hotarare - acord parteneriat - Agentia pentru Dezvoltare Regionala 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151812720009-02-2018
84 proiect de hotarare privind acordul de parteneriat cu ADRSE 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151916400021-02-2018
85 proiect de hotarare avizare documentatie delegare gestiune colectare transport deseuri 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151916400021-02-2018
86 Proiect de hotarare - trecere suprafeta 1000mp teren comuna Sf Gheorghe din domeniul public in domeniul privat 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151994160002-03-2018
87 proiect de hotarare privind anularea obligatiilor fiscale a debitorilor radiati 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152046000008-03-2018
88 Proiect de hotarare: PLANUL PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ - COMUNA SF. GHEORGHE, JUDEŢUL TULCEA - 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
89 Proiect de hotărâre referitor pierderi reţea 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
90 proiect hotarare rectificare buget local 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152149680020-03-2018
91 proiect de hotarare sala de sport 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152158320021-03-2018
92 proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152158320021-03-2018
93 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind gestionarea bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152201160026-03-2018
94 Proiect de hotărâre - modificare listă investiţii 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152209800027-03-2018
95 proiect de hotarare aprobare organizare Hram Sfantu Gheorghe 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152460360025-04-2018
96 proiect hotarare aprobare cuantum burse de ajutor social 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152460360025-04-2018
97 proiect hotarare privind completare domeniul public 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152460360025-04-2018
98 proiect de hotarare privind scoaterea din evidenta a unor creante fiscale inregistrate eronat 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152641800016-05-2018
99 proiect de hotarare rectificare buget local 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152641800016-05-2018
100 proiect de hotarare vanzare directa 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152641800016-05-2018
101 Proiect de hotarare incetare contract Manea Alexandru 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152650440017-05-2018
102 Proiect de hotarare contract my motor 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152650440017-05-2018
103 Proiect de hotarare modificare domeniul public 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152650440017-05-2018
104 Proiect de hotarare subventii TRIM III 2018 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152650440017-05-2018
105 Proiect hotarare contract umbratillis 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152650440017-05-2018
106 Proiect hotarare contract all green 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152650440017-05-2018
107 Proiect de hotarare protocol DRPCIV Tulcea 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152650440017-05-2018
108 proiect hotarare aprobare Plan Ocupare a functiilor publice 2018 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152641800016-05-2018
109 proiect de hotarare pierderi canalizare uzina de apa 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152840520008-06-2018
110 proiect de hotarare dezmembrare teren 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152840520008-06-2018
111 proiect de hotarare modificare inventar 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152840520008-06-2018
112 Proiect de hotarare aprobare regulament accesul pe drumurile publice in comuna Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153047880002-07-2018
113 PROIECT DE HOTARARE aprobare bilant uzina apa 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153168840016-07-2018
114 PROIECT DE HOTARARE APROBARE NUMAR MAXIM DE POSTURI 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153168840016-07-2018
115 PROIECT DE HOTARARE GESTIONARE DESEURI 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153168840016-07-2018
116 proiect de hotarare plan iarna CLSU 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153877320006-10-2018
117 proiect de hotarare reprezentant in comisia de calitate 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153877320006-10-2018
118 proiect de hotarare reprezentant in comisia de combatere violenta 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153877320006-10-2018
119 proiect hotarare prelungire valabilitate PUG 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153877320006-10-2018
120 proiect hotarare reprezentant in consiliul de administratie 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153877320006-10-2018
121 proiect hotarare transmitere drept concesiune 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153877320006-10-2018
122 proiect hotarare vanzare cu drept de preemptiune 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153877320006-10-2018
123 proiect de hotarare aprobare SF pista de cicloturism 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153972360017-10-2018
124 proiect de hotarare aprobare SF si indicatori tehnico economici Infiintare parc 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153903240009-10-2018
125 PROIECT DE HOTARARE ADERARE ALZIAR 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153989640019-10-2018
126 proiect de hotarare dare in administrare teren GEOECOMAR 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153989640019-10-2018
127 proiect de hotarare dezmembrare loturi 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153989640019-10-2018
128 PROIECT DE HOTARARE PLAN ANUAL DE ACTIUNE 2019 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153989640019-10-2018
129 PROIECT HOTARARE LEGEA 15 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153989640019-10-2018
130 PROIECT HOTARARE MODIF TAXE SI IMPOZITE 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153989640019-10-2018
131 PROIECT HOTARARE MODIFICARE STAT DE FUNCTII 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153989640019-10-2018
132 proiect de hotarare demersuri juridice 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154283760022-11-2018
133 proiect de hotarare trecere in domeniul public 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154283760022-11-2018
134 proiect de hotarare privind subventiile I 2019 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154032840024-10-2018
135 proiect de hotarare vanzare terenuri Nr5 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155061360020-02-2019
136 proiect de hotarare vanzare terenuri Nr6 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155061360020-02-2019
137 proiect de hotarare plan pregatire ISU 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155303280020-03-2019
138 proiect de hotarare plan pregatire ISU 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155303280020-03-2019
139 proiect hotarare acord cooperare 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155303280020-03-2019
140 proiect hotarare modificare inventar 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155303280020-03-2019
141 proiect hotarare organigrama martie 2019 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155303280020-03-2019
142 proiect hotarare indicatoare rutiere 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
143 proiect hotarare organigrama 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
144 Proiect de buget - serviciu pasune - 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155441160005-04-2019
145 Proiect de hotarare - aprobare buget local 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155484360010-04-2019
146 proiect de hotarare - contract sponsorizare BLACK SEA STURGEON SRL 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155674440002-05-2019
147 proiect de hotarare - contract sponsorizare APAN SRL 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155674440002-05-2019
148 proiect de hotarare ACORDARE STIMULENT FINANCIAR 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155959560004-06-2019
149 proiect de hotarare aprobare investitie 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155959560004-06-2019
150 proiect de hotarare BILANT UZINA 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155959560004-06-2019
151 proiect de hotarare incetare ctr.inchiere pasune 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155959560004-06-2019
152 proiect de hotarare regulament de circulatie 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155959560004-06-2019
153 PROIECT DE HOTARARE REPREZENTANT UZINA 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155959560004-06-2019
154 proiect de hotarare vanzare cu drept de preemptiune 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155959560004-06-2019
155 proiect de hotarare vanzare garsoniera 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155959560004-06-2019
156 proiect hotarare buget Uzina 2019 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155959560004-06-2019
157 proiect hotarare incetare contract concesiune 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155959560004-06-2019
158 proiect hotarare modificare burse 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155959560004-06-2019
159 proiect hotarare subventii trim III 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155959560004-06-2019
160 Proiect de hotarare tichete vacanta 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156927240024-09-2019
161 Proiect de hotarare rectificare buget 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156927240024-09-2019
162 Proiect de hotarare retragere drept de folosinta 73 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156927240024-09-2019
163 Proiect de hotarare retragere drept de folosinta 72 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156927240024-09-2019
164 Proiect de hotarare retragere drept de folosinta 71 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156927240024-09-2019
165 Proiect de hotarare retragere drept de folosinta 70 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156927240024-09-2019
166 Proiect de hotarare retragere drept de folosinta 69 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156927240024-09-2019
167 Proiect de hotarare rectificare buget 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156927240024-09-2019
168 proiect de hotarare alegere presedinte sedinta oct2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157056840009-10-2019
169 Proiect de Hotarare 90 2019 - rectificare buget 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157195080025-10-2019
170 Proiect de Hotarare 89 2019 - majorare impozit 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157195080025-10-2019
171 Proiect de Hotarare 88 2019 - majorare impozit 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157195080025-10-2019
172 Proiect de Hotarare 87 2019 - majorare impozit 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157195080025-10-2019
173 Proiect de Hotarare 86 2019 - majorare impozit 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157195080025-10-2019
174 Proiect de Hotarare 85 2019 - majorare impozit 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157195080025-10-2019
175 Proiect de Hotarare 84 2019 - majorare impozit 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157195080025-10-2019
176 Proiect de Hotarare 83 2019 - majorare impozit 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157195080025-10-2019
177 Proiect de Hotarare 82 2019 - inventar comuna 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157195080025-10-2019
178 Proiect de Hotarare 81 2019 - comisie calitate scoala 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157195080025-10-2019
179 Proiect de Hotarare 80 2019 - comisie combatere violenta 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157195080025-10-2019
180 Proiect de Hotarare 79 2019 - consiliu administratie scoala 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157195080025-10-2019
181 Proiect de Hotarare 78 2019 - presedinte sedinta 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157195080025-10-2019
182 proiect de hotarare 96-2019 presedinte sedinta 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157454640024-11-2019
183 proiect de hotarare 95- 2019 - inregistrare vehicule 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157454640024-11-2019
184 proiect de hotarare 94 2019 - craciun 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157454640024-11-2019
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Sfantu_Gheorghe - Toate drepturile rezervate